Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 5 personen die elk voor twee jaar worden gekozen. Op dit moment is de samenstelling van ons bestuur als volgt:

Roel Willemse

Voorzitter

Rene Provoost

Secretaris

Denise Klap

Penningmeester

Joyce de Visser

Adjunct, bekers en website

Tristan de Visser

Adjunct, materiaal